Biodrivmedel – teknologi

Att producera fossilfri diesel från rå biogas bygger delvis på teknik sedan andra världskriget. Patenterade tilläggslösningar ger oss stora möjligheter. Genom att processparametrar ställs in för att producera antingen diesel eller Jet A1 – dvs flygbränslen, kan den nuvarande och framtida marknadens behov tillgodoses. De kemiska och fysikaliska egenskaperna hos våra bränslen är praktiskt taget identiska med de härledda analogerna från fossila bränslen.
Det här gör att vårt bränsle kan användas som en direkt ersättning utan att det behövs modifieringar av motorn.  

Innovationen bakom tekniken ligger i att kombinera två transformativa katalysatorteknologier med avancerad processteknik. Detta gör det möjligt för oss att med vår lösning producera destillatbränsle till högre effektivitet och lägre kostnad.