Biogas via våtrötning

 Biogas via flytgödsel och slam i lägre ts halter

Vi har ett utvecklat samarbete med Inrigo AS, tillverkningsföretag i Norge – Trondheim som tillverkar enheter som nyttjar biogas på många olika sätt. Inrigo är synnerligen insatta i att bygga olika anläggningar. Verkar i flera länder. Från konstruktion till färdig anläggning. Deras dotterbolag – expertföretag är BioSystem. 40 talet anläggningar runt om i världen är en bra grund och har gett omfattande kunskaper i ämnet.