Torrötning


Torrötning – nytt sätt att producera rå biogas

Lantmästare, Lars Forslund, Agriassist i samverkan med oss har utvecklat ett mycket rationellt sätt att producera biogas. Vallodling, slakteriavfall, matavfall, slam etc – dvs stapelbara substrat nyttjas i särskilda kammare för att producera rå biogas. Attraktiv prisbild.

Avgörande för ekonomisk framgång blir att råvaran produceras på ett kostnadseffektivt sätt. Agriassist metod att producera biogas kommer få stor betydelse för produktion av vätgas. Råvarans prisbild avgör.

Iden granskas och utvärderas av en innovationsgrupp inom EIP Agri, avsikten är att det ska resultera i att en pilotanläggning i full skala byggs.