Jet A 1 – Flygbränsle

Vår partners processer för att producera flygbränsle justeras beroende på de krav som ställs. Råvaran är även nu rå biogas.

Omställning till nya bränslen bereds på ett omfattande sätt. Tack vare samma infrastruktur som nu – kan det gå fort att ställa om. Rå biogas ger flytande flygbränsle.