Uncategorized

Nordic Eco Solutions AB

Nu drar vi igång en resa lång. Välkommen att läsa mera i denna site om vårt företag och våra ambitioner
Vår lösning:

  • Renar slam utan förbränning
  • Skapar miljövänliga biologiska produkter som gödsel och jordförbättringsmedel
  • Producerar biogas som ger fordonsenergi
  • Producerar vätgas från biogas. Zeroemission!
  • Producerar biodrivmedel från biogas/syntetisk gas (Bensin/Diesel/Flygbränsle)
  • Förhindrar att tungmetaller går ut i luft och mark och kan  återanvändas av industrier
  • Tillgodoser ett stort behov av ett miljövänligt sätt att behandla slam 
  • Uppfyller EUs nya direktiv på att inget slam får gå till landtäckning eller förbränning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *