Fossilfri diesel

Vårt bränsle produceras från rå biogas till flytande bränsle. Vid produktionen kan processen ställas in för olika parametrar för att producera antingen diesel eller Jet A1 – flygbränsle. De kemiska och fysikaliska egenskaperna hos våra bränslen är praktiskt taget identiska med deras analoger från fossila bränslen, vilket gör att vårt bränsle kan användas som en direkt ersättning utan behov av modifiering av motorns konstruktion. .

Bild från företagets inre process

Innovationen bakom vår partners teknik ligger i att kombinera två transformativa katalysatorteknologier med avancerad processteknik. Detta gör det möjligt för oss att producera bränsle med högre effektivitet och till lägre kostnad.