Nordic Eco Solutions

Vi levererar fossilfria, rena energilösningar för ett cirkulärt hållbart samhälle genom att skapa rena energiprodukter från organiskt avfall.

Vi producerar lösningar som ger:

  • Biogas
  • Fordonsgas
  • Vätgas
  • Ultraren biodiesel/flygbränsle
  • Elektricitet/värme/kyla
  • Restflöden renas och förädlas till högvärdig biogödsel genom att metaller och föroreningar samt gifter avlägsnas.