Avgasfritt

Fossilfritt anser vi är ett för lågt krav långsiktigt. Nollutsläppsmålet kan vi redan idag leva upp till teknologiskt och teoretiskt beroende på hur förutsättningarna skapas politskt. Fler nationer, regioner, städer, kommuner anger avgasfria miljöer som ett mål. Här blir vätgas av avgörande betydelse i framtiden.

FOSSILFRITT ÄR FÖR LÅGT KRAV
Nu gäller nollutsläpp

Keyoumotorer i fordon – Keyou inside

Det tyska företaget Keyou Gmbh har utvecklat tekniken att nyttja förbränningsmotorer för att kunna köra dem på vätgas. Vattenånga är det som sker som utsläpp i atmosfären. Det är ett nytt och utvecklat motortillverkningskoncept för framför allt tunga fordon men även den marina sektorn får nya möjligheter till omställningeen till noll-utsläppsmotorer och dessutom en attraktiv prisbild. Blland annat kommer motorer från tyska företaget Deutz AG att kunna beställas som noll-utsläppsmototer.