Biogas ger CNT

Biogas utgör en viktig del för att producera vätgas i framtiden. Utöver vätgas kan vi framställa Carbon Nanotubes, CNT. Ett i många avseenden avgörande material för att förbättra styvhet i material, ökad ledningsförmåga vid solcellsanvändning, i medicinska material med flera viktiga samhällsområden. www.agt-international.eu