Biodrivmedel

 

Från biogas till diesel – fossilfri

Nya metoder har utvecklats för produktion av ren och svavelfri diesel. Behovet av diesel som inte påverkas negativt av reduktionsplikten, dvs vår diesel, blir 100 % fri från extra kostnad. Behovet av biodrivmedel är stort varför vår metod med diesel från organisk råvara passar bra in på alla platser. Intresset har ökat väsentligt det senaste året. Med lokal produktion från biogas ges goda möjligheter till dels lägsta pris för ultraren diesel, dels blir allt lokalproducerat.

Från biogas till flygbränsle

Tekniken att producera fossilfritt JET A1 – Flygbränsle är densamma som angetts för produktion av diesel. Endast några justeringar av några parametrar.    Fossilfritt flyg i framtiden