Fordonsgas

Fordonsgas är samlingsnamnet för biogas och naturgas eller en blandning av dem båda, som används som drivmedel till fordon. Gasen består till största delen av metan. Biogas är förnybar och tillför inte någon ny koldioxid till atmosfären vid förbränning.

Biogas kommer också att utgöra viktig del i produktionen av fordonsdiesel och flygbränsle. Samt för omfattande produktion av ren vätgas som i framtiden som ren energikälla.

Några begrepp att notera:
Rå biogas,
Uppgraderad biogas nämns fordonsgas
Naturgas

Statistik om fordonsgas

Under 2019 såldes det 1 537 GWh fordonsgas. Andelen biogas ökar stadigt och står numera för 94% av fordonsgasförsäljningen. Utöver dessa volymer tog även försäljningen av flytande fordonsgas till långväga tunga transporter fart. Även här är biogasandelen hög. Uppgraderad biogas benäms fordonsgas.

Läs mer – Statistik från organisationen Energigas

Läs mer – Svenska Petroleum och Drivmedels institutet