Förgasning till vätgas

Betydelsfull del i vårt sätt att producera grön vätgas är att använda AGT_TC metod. Low temperature conversion. Inga utsläpp vid produktion, Inget syre används – inte förbränning.

8000 ton råvara ger ca 1 milj kg vätgas. I samma process får vi också fram CNT, Carbon Nanotube. Behovet av kol nanorör ökar väsentligt i hela världen. Inte minst som följd av ökad produktion av batterier för olika ändamål.