Grön-, grå- och blå

Lär dig mer om vätgas

Filmen visar vätgasproduktion genom elektrolys

Vi producerar grön vätgas från samhällets eget organiska avfall genom vidareförädling av biogas till vätgas eller via förgasning som från 8000 ton organiskt avfall ger 1 miljoner kg vätgas. Vi löser därmed även problemet med utsläpp av växthusgaser från deponier och förbränning av organiskt avfall.

Grön vätgas

Vi producerar grön vätgas.

Grön vätgas produceras med en tillverkningskedja som är helt fossilfri. T ex från solkraft, vindkraft eller från organiskt material – biogas

Blå vätgas

Blå vätgas produceras från t ex naturgas

Grå vätgas

Vid framställning släpps mängder av koldioxid i luften. Fossil vätgas. Dock så blir det enbart vattenånga som restprodukt vid användningen efteråt. Som i övriga fall.