Off grid

Fler och fler nämner “off grid”. Dvs ingen koppling till det traditionella elnätet utan ett hushåll, en grupp av hushåll eller kontors- och eller industrifastigheter som ser en möjlighet att ta saken i egna händer. Fråga oss och vi berättar mera.

Skapa din energilösning för dig själv eller tillsammans med andra

Från avfall till biogas till vätgas kan ge egenproducerad el, värme, kyla och fordonsenergi . Med rå biogas som underlag kan vi visa på när det är lönsamt att ta steget fullt ut. Tekniken bygger på att det produceras vätgas som sedan nyttjas t ex via bränsleceller som ger den energi som behövs. Du kan skapa ditt eget energibolag.

BLI DITT EGET ENERGIBOLAG

Tala med oss om CHP (Combined Heat Power) lösningar

Med CHP menar vi el och värme till din bostad, ditt fritidshus, eller varför inte helt bostadsområde. Läs mera via länk nedan hur du/ ni kan bygga din/er egen energilösning. CHP står för Combined Heat Power – som är ettuttryck för att producera egen el och egen värmeproduktion. Vår skiss visar inte bara visionen utan att det är helt möjligt redan nu.

Läs mer – klicka här och du får mera information

Mångfald av lösningar

Teckningen indikerar flera alternativ för att skapa sin egen energi inom gården, inom ett bostadsområde, industriområde eller varför inte en mindre kommun. Frågeställningen ”off grid” är en komplex fråga. Men ämnet berörs av och till – kanske du också är sugen på att gå djupare in i ämnet. Låt oss följas åt i ditt fall och bedöma, värdera de chanser som finns. Avgörande är dina behov och vilken ”råvara” vi kan nyttja.

Biogas – ger chans att driva biogasmotor / turbin med generator.
Biogas – ger chans att producera el och värme via bränsleceller. Vätgas!
Biogas ger vätgas för industriella behov.