Från slam till jord

Rening av organiskt avfall och slam

Vår lösning är behandling och rengöring av alla typer av organiskt slam och avfall genom en ekologisk separation och extraktion i vätskeform av alla tunga metaller och organiska ämnen i en miljövänlig process, utan utsläpp eller farligt avfall som biprodukter. Slammet omvandlas till säljbara produkter i form av flytande samt fast ren biogödsel och utvunna metaller.