Vätgas – Bränsleceller

För att kunna använda vätgas som bränsle, el eller värme behövs en energiomvandlare. Det är här bränslecellen kommer in. En bränslecell är en energiomvandlare som på ett effektivt sätt kan användas för att göra om vätgasens kemiska energi till elektricitet. Restprodukten är rent vatten och det bildas också värme i processen som kan tas om hand.

Via Vätgas Sveriges hemsida – den nationella organisationen som har kunskaper och insikter om vätgas hittar du fördjupad information.

Läs mer – Bränsleceller – information

Läs mer – Vätgas Sverige