Vätgas

Väte eller hydrogen (latinHydrogenium) är det enklaste, lättaste, vanligaste och tidigast bildade grundämnet i universum” Så står det i Wikipedia. Fordonsindustrin, de flesta, förbereder nu för omställning. Vattenånga som restprodukt, kostnadseffektivt, inte sällan lägre km kostnader än andra drivmedel. T o m lägre kostnader än med batteridrivna fordon i vissa lägen.

Vätgas till fordonsenergi

Vätgasen blir fordonsenergi för t ex Keyou-motorer, dvs dieselmotorer som konverterats till att drivas med vätgas. Eller vätgas till bränsleceller som ger el till el-motorer i fordonen. Eller till alla andra tillämpningar där vätgas kan användas. Aldrig tidigare har timingen varit bättre i stora delar av världen att påbörja omställning till vätgasdrift.

Olika stater, via sina regeringar förbereder nu för kraftfull omställning. EU ger stora bidrag och i Sverige pågår en försiktig läroperiod. Givet att det har funnits, kanske finns vissa motkrafter, men det känns nu att det lossnar.

Nordic Eco Solutions AB – EcoBioFuel är starkt med om att planera för ”utrullning” av tankstationer. Orter noteras nu där arbetet ska påbörjas.
I många år har företag, forskare och andra arbetat för att utveckla användning av bränsleceller, som anges som framtiden idé för vätgassamhället. Fortfarande pågår utvecklingen och alla kommer närmare och närmare ökad användning av bränsleceller och därmed ökade behov av vätgas.

I Tyskland har företaget Keyou Gmbh med grundarna Thomas Korn CEO, Alvaro Sousa CTO och Ivo Pimentel CBDO förberett för världslansering av förbränningsmotorn, som drivs av vätgas. Kostnadseffektiv lösning med noll-utsläpp. Revolutionerande och patenterade metoder. Kommer att påskynda introduktionen av vätgas på flera sätt.

Vätgas är inte endast till för att driva fordon utan är även framtidens lösning för att lagra energi och för att kunna omvandlas till elektricitet, värme och kyla. Det vill säga att vi kan skapa ”off the grid” lösningar

Water Stuff And Sun

Läs noga igenom denna site – då kan du också reflektera över vad som komma skall. http://www.waterstuffandsun.com

Why hydrogen?

I siten energy.gov skrivs det om vätgas, ok de lobbar för att kärnkraftel är bra. Men i övrigt beskrivning av vad vätgas kommer att betyda framåt.

Hydrogen is an energy carrier that can be used to store massive amounts of energy for grid resilience and security and it is a critical feedstock for most of the chemicals industry.

Today, we primarily use hydrogen for oil refining and ammonia production, but there is a growing demand for it in steel manufacturing and in transportation to power vehicles, upgrade biofuels, and even produce synthetic fuels that may use carbon dioxide as a feedstock.

About 95% of the hydrogen produced in the United States comes from natural gas.

Gas pipeline for hydrogen

It’s created using steam methane reforming, which basically uses high temperatures to convert steam and methane into hydrogen gas and carbon dioxide.

The challenge is, global demand for hydrogen and its emerging applications could  surpassing our current infrastructure for producing and delivering hydrogen.

In order to meet this demand, the U.S. Department of Energy is looking at ways to develop new technologies through its H2@Scale initiative to efficiently scale-up the production of hydrogen using all of our nation’s energy sources, including nuclear.