Biogas till vätgas

Det finns många olika sätt att producera vätgas. Ett vanligt sätt är via ångreformering. Den bästa metoden för cirkulär produktion är att använda organiskt material och avfall som råvara till att genom modern rötningsteknik producera rå biogas, som i nästa fas kan omformas till vätgas.

Vårt företags fokus ligger på att uppgradera biogas till ren vätgas.

FRAMTIDENS BRÄNSLE OCH ENERGI

Företaget Metacon AB har en patenterad teknik som ger ren vätgas.
Metacons kärnverksamhet är baserad på unika, patenterade teknologier, processer och system för vätgasframställning genom katalytisk reformering av olika kolväten, såsom biogas, naturgas, gasol och etanol. Utvecklingen har skett inom dotterbolaget Helbio S.A. i Grekland, och verifierats i mer än 25 olika system i olika utföranden, levererade under mer än 15 år. För den svenska marknaden är biogas en utmärkt råvara, som ger en koldioxidneutral vätgasproduktion utan andra skadliga utsläpp. Förmågan att integrera den egenutvecklade reformern med bränsleceller och andra systemkomponenter gör att Metacon kan erbjuda kompletta, nyckelfärdiga produkter, system och anläggningar, i olika storlekar och för olika tillämpningar.