Vätgas för fordon

Vätgasen blir fordonsenergi i t ex Keyou-motorer, det vill säga dieselmotorer som ges möjlighet att drivas med vätgas. Eller vätgas till bränsleceller som ger elektricitet till el-motorer i fordonen. Eller till alla andra tillämpningar där vätgas kan användas.

Aldrig tidigare har situationen och bland annat de politiska förutsättningarna till att ställa om energiproduktionen varit bättre i vår del av världen. Även kostnadseffektiva produktionsmetoder AGT-förgasningsteknik

Vi kan vara en del i att sprida teknikutvecklingen till att att påbörja omställning till vätgasdrift för nollutsläppsmålet.

Olika stater, via sina regeringar förbereder nu för omställning. EU ger stora bidrag och i Sverige pågår en försiktig läroperiod. Givet att det har funnits, och fortfarande finns vissa motkrafter så kan vi nu våga gå vidare i utvecklingen.

Nordic Eco Solutions AB är med om att planera för ”utrullning” av tankstationer. Orter som nu noteras är där arbetet ska påbörjas. I många år har företag, forskare och andra arbetat för att utveckla användning av bränsleceller, som anges som framtidens idé för vätgassamhället. Fortfarande pågår utvecklingen och alla kommer närmare och närmare ökad användning av bränsleceller och därmed ökade behov av vätgas.

I Tyskland har företaget Keyou Gmbh med grundarna Thomas Korn CEO, Alvaro Sousa CTO och Ivo Pimentel CBDO förberett för världslansering av förbränningsmotorn, som drivs av vätgas. Det är en kostnadseffektiv lösning med noll-utsläpp. Revolutionerande och patenterade metoder. Det kommer att påskynda introduktionen av vätgas på flera sätt.